"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 22 Veszprém megyei település változást akaró, 65 aktív szereplője alkotja. A tagok: önkormányzatok, civilszervezetek és vállalkozások. Reményeink szerint a fejlesztések nemcsak nekünk, de megyénknek, országunknak, az európai közösségnek is értéket teremtenek

Gazdaságilag ezt a területet korábban, mint a szocialista vegyipar, építőipar, alumíniumipar és bányászat fontos bázisát ismerte az ország. A lakosság túlnyomó része gyárakban dolgozott. A rendszerváltással átalakultak a biztos munkahelyet jelentő nagyvállalatok, tevékenységi- és termékkörük jelentős szűkülésével a munkahelyek száma is drasztikusan csökkent. Jelenleg főként mikro- kis- és középvállalatokként működnek az fennmaradt részlegek. A területünkön elhelyezkedő volt katonai, jelenleg magánkézben lévő reptér polgári célra való hasznosítása az idegenforgalmi és más fejlesztéseket is erősítheti.

A mezőgazdaság részaránya számottevő, a területek a fenntartható gazdálkodás megvalósítására alkalmasak.
TERMÉSZETI KINCSEINK: A Natura 2000-ben nevesített területek, a Bakony védett természeti terület övezete, a veszprémi kistérségben az ökológiai zöldfolyosó, valamint a Balaton partja a tájkarakter megőrzés szempontjából kiemelt jelentőségű. További lehetőségeket tartogat a kiaknázatlan karsztvízbázis. A többcélú fejlesztés lehetőségét segítik elő a kedvező földrajzi és éghajlati viszonyok.
ÉPÍTETT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK kiemelt potenciállal bíró elemei, a templomok, az emlékházak, a régészeti lelőhelyek, vízimalmok, amelyek akár egy túraútvonalon körbevezetnek a településeken, elmesélik történetünket a római kortól a honfoglaláson át napjainkig.
AZ INFRASTRUKTÚRA fejlettsége és minősége változó képet mutat. Új utak, közlekedési csomópontok épülnek, kialakulóban vannak ipari parkok és ipari területek. A szociális és szolgáltató ellátás közepes minőségű, a modern kommunikációs eszközök elterjedtségére is ez jellemző. Kiemelkedő potenciállal bírhat egy kerékpárút hálózat.
HUMÁN ERŐFORRÁS A lakosság korcsoportos összetételében stagnálás, illetve elöregedés figyelhető meg. Alap- és középfokú oktatási intézmények működnek a területen. A középfokú végzettségűek aránya kedvező és egyre több a piacképes felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember is. A közösségek összetartása megmutatkozik a civil szervezetek működésben, amelyek a hagyományok őrzését, a szabadidő hasznos eltöltését és az érdekképviseletet szolgálják.
Településeink:
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonvilágos
Berhida
Csajág
Felsőörs
Hajmáskér
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi
Pétfürdő
Sóly
Szentkirályszabadja
Ősi
Öskü
Tés
Vilonya